Tag:Dialog

Më datë 2 Shkurt filloi faza e shqyrtimit publik të plan-veprimit të përpiluar nga pjesëmarrësit në krye të tre punëtorive të Dialogjeve për Spaçin. Shqyrtimi publik, i cili do të zgjasë deri më datë...› Lexoni më shumë