Tag:Aftësi për Punësimin e së Nesërmes

Në Tiranë më 12 Dhjetor, Trashëgimia Kulturore pa Kufij – Shqipëri (CHwB Shqipëri), Instituti i Monumenteve të Kulturës; Drejtoritë Rajonale të Kulturës Kombëtare në Gjirokastër, Berat dhe Korçë; Drejtoritë Rajonale të të Formimit Profesional...› Lexoni më shumë