Projekte

poster
Rrjet profesionistësh, bashkëpunim ndërkufitar, biseda frymëzuese Pjese e projektit rajonal “Ballkani Perëndimor – nga historia të pjesëmarrja aktive bashkëkohore”, seria e Seminareve të Trashëgimisë Rajonale synonin të përdornin trashëgiminë kulturore si një platformë për profesionistët, duke...
Gjirokastra_1
Trashëgimia për të gjithë Synimi kryesor i “Bëje Tënden” është të rrisë ndërgjegjësimin dhe përfshirjen e qytetarëve shqiptarë në kulturën e tyre dhe të advokojë për politikanët dhe grupet e interesit që ta marrin...
Stolac_app
Partneritet me komunitetin, trashëgimi e teknologji e re për nje të ardhme më të mirë Ky projekt bashkoi disa partnerë e grupe interesi për të krijuar një vizion të përbashkët për trashëgiminë në Stolac,...
SEE_Heritage_logo
Adresimi i Përbashkët i Sfidave të Trashegimise në Ballkan Trashëgimia Kulturore pa Kufij ka qënë nismëtare dhe më tej mbështetese e krijimit të një platforme rajonale për organizatat jo-qeveritare (OJQ) të cilat punojnë me ruajtjen dhe promovimin...
Konferencija0842-Medium
Me të zgjuar, më të fortë, më të mirë, së bashku Rrjeti i muzeve u krijua në Prill 2006 nga drejtuesit dhe punonjësit e 11 muzeve të rajonit tëBallkanit, nën lehtësimin e CHwB-së. Ky projekt...
100roofs_7
Projekti 100 Çati filloi si një nismë për të mbrojtur monumentet e arkitektures popullore të Serbisë duke i mundësuar mbulimin me çati, si një masë stabilizuese. Pasi punimet përfunduan në shtatë monumente, projekti u...