Projekte

Foto
Një ditë trajnim me 14 vullnetarë dhe 2 ditë të plota të kaluara në dy hapësira dytësore publike, me 2 komunitete në Tiranë, për finalizimin e projektit “Dizajni Dhe Trashëgimia Fuqizojnë Komunitetin”. Ky ishte...
30425619_2062450264028369_6898442566484585940_o
Kalaja e Gjirokastrës u përzgjodh për të krijuar një model të shkëlqyeshëm interpretimi jo vetëm për rëndësinë e saj si një pikë referimi lokale, por sepse paraqet gjithashtu një përzierje shumë interesante të karakteristikave...
book cover
Tregime të jetuara dhe të treguara nga gra që vijnë nga sfera të ndryshme të jetës: – TË GJITHA NË NJË LIBËR Ky është produkti përfundimtar i projektit Cultural Herstory, një bashkëpunim midis trashëgimisë...
8
Ndihma e Parë për Kulturën në Ballkan (B+CARE) është një projekt rajonal që u krijua si rezultat i partneritetit midis Trashëgimisë Kulturore pa Kufij-Shqipëri (CHwBA) dhe Qendrës për Zhvillim Urban-Beograd (UDC). Projekti synon tre...
7 Site Management Plans Map
Synimi i këtij projekti ishte krijimi i një metodologji të përbashkët për shtatë plane menaxhimi për site në Shqipëri, Bosnje-Herzegovinë, Kroaci, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi. Në mënyrë për të qenë sa më...
Antigonea_mosaic_featured
Zbuluar gjatë gërmimeve arkeologjike të vitit 1974, mozaiku i kishës me tre apsida të Antigonesë (shek. V-VI) është një ndër gjetjet arkeologjike artistike më të rëndësishme në luginën e Drinos, e njohur për ikonografinë unike....