Projekte

Fig. 4 Photo after the earthquake, damage in the dome
Teqeja e Dollmës, listuar si monument i kategorisë së parë në Shqipëri për vlerat e saj arkitektonike, dekorative dhe tipologjike, ofron një peisazh të veçantë për komunitetin lokal të qytetit historik të Krujës, dhe...
Fig. 1 Dëmtimi i kullës pas tërmetit
Kalaja e Krujës ngrihet mbi një masiv shkëmbor të shkëputur nga mali Sarisalltëk dhe formacionet shkëmbore përreth. Është një nga monumentet më të vlefshëm për komunitetin vendas të Krujës, dhe ka një rëndësi të...
Foto ne
Koleksioni “ E Ka Kush e Ka” synon që nëpërmjet një seri libërthash dhe lojërash të përfshijë fëmijë dhe të rritur në zbulimin dhe rizbulimin e trashëgimisë kulturore si një urë lidhëse me botën...
after 1
Kalaja e Prezës mendohet të jetë ndërtuar rreth fillimit të shekullit të 15 -të dhe përfaqëson një tipologji të rëndësishme të fortifikimeve mesjetare feudale, e ndërtuar mbi një kurriz shkëmbor shtufi, material autentik ky...
Fig.6 Sampling of building materials
Trashëgimia kulturore e ndërtuar është e pazëvendësueshme dhe shumë komplekse; ajo evoluon me kalimin e kohës duke u pasuruar me më shumë elementë dhe modele të trashëgimisë. Këto pasuri (elemente dhe modele) po bëhen...
camps_featured_460x270
Qëllimi fillestar i Kampeve Rajonale të Restaurimit, ka qenë të mbledhë së bashku profesionistë të rinj nga Ballkani Perëndimor dhe t’u ofrojë atyre udhëzime praktike për aplikimin e materialeve dhe teknikave tradicionale në projektet...