Projekte

ekakusheka_featured_460x270
  Koleksioni “ E Ka Kush e Ka” synon që nëpërmjet një seri libërthash dhe lojërash të përfshijë fëmijë dhe të rritur në zbulimin dhe rizbulimin e trashëgimisë kulturore si një urë lidhëse me...
camps_featured_460x270
Shpallja e Kampeve Rajonale të Restaurimit për vitin 2019! Kampet Rajonale të Restaurimit të organizuara nga CHwB – Shqipëri,  përfaqësojnë një model trajnimi të thjeshtë dhe të suksesshëm, i cili u zgjerua në periudhën 2007-2019,...
img_4909-conducting-a-rapid-assessment-around-gjirokastra
Ndihma e Parë për Kulturën në Ballkan (B+CARE) është rezultat i partneritetit mes Trashëgimisë Kulturore pa Kufij – Shqipëri (CHwB) dhe Qendrës për Zhvillim Urban – Beograd (UDC). B+CARE është një projekt rajonal që...
roof 9
Shqipëria ka një fond të pabesueshëm të trashëgimisë kulturore të ndërtuar. Vetëm lista e Siteve të Trashëgimisë Kulturore Botërore të Beratit dhe Gjirokastrës përfshin afërsisht 800 monumente. Si vend Shqipëria ka filluar ta mbrojë...
7 Site Management Plans Map
Synimi i këtij projekti ishte krijimi i një metodologji të përbashkët për shtatë plane menaxhimi për site në Shqipëri, Bosnje-Herzegovinë, Kroaci, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi. Në mënyrë për të qenë sa më...
Antigonea_mosaic_featured
Zbuluar gjatë gërmimeve arkeologjike të vitit 1974, mozaiku i kishës me tre apsida të Antigonesë (shek. V-VI) është një ndër gjetjet arkeologjike artistike më të rëndësishme në luginën e Drinos, e njohur për ikonografinë unike....