Thirrje Për Ilustrues/e Grafike

CHwB Albania po kërkon profesionistë të fushës së ilustrimit grafik për të bashkë-krijuar 4 modele të reja edukative të frymëzuar nga site të trashëgimisë kulturore në Shqipëri

CHwB Albania po zbaton aktualisht “Platformat e Fuqizimit dhe të Mësimit përmes Trashëgimisë”, projekt i financuar nga Bashkimi Evropian. Financimi është dhënë në kuadër të projektit EU4Culture, të zbatuar nga UNOPS dhe në koordinim me Ministrinë e Kulturës. Qëllimi i projektit është konceptimi dhe realizimi i 4 modeleve të reja edukative për sitet dhe monumentet në vijim, aktualisht pjesë e programit EU4Culture, Muzeu Etnografik i Kavajës, Muzeu Etnografik i Krujës, Ura e Kurçajt (Krujë), Kalaja e Bashtovës.

Krijimi i këtyre modeleve do të përfshijë palët e interesit në secilin qytet dhe duke gërshetuar sesione konsultative dhe trajnuese për pjesëmarrësit në disa prej fushave të ndërlidhura me projektin. Modelet synojnë të forcojnë njohuritë e fëmijëve të moshave 6-11 vjeç si dhe të shërbejnë si suport për aktivitete praktike me trashëgiminë kulturore në fokus.

Për tu njohur me projektin, procesin e punës dhe kushtet e aplikimit, shfletoni dokumentin e plote te thirrjes: Thirrje Për Ilustrues Grafike

Lajmet e fundit