Njoftim për Tender“Përmirësimi i sistemit të monitorimit të gjëndjes së pasurive kulturore për prioritizimin efikas të ndërhyrjeve si dhe vlerësimin potencial të riskut në objektet e trashëgimisë kulturore”, në vijim referuar si “Aplikacioni”

Trashëgimia Kulturore pa Kufij Shqipëri (CHwB Albania) fton kompanitë me përvojë për të paraqitur propozimet për hartimin e një aplikacioni WEB “Përmirësimi i sistemit të monitorimit të gjëndjes së pasurive kulturore për prioritizimin efikas të ndërhyrjeve si dhe vlerësimin potencial të riskut në objektet e trashëgimisë kulturore”, në vijim referuar si “Aplikacioni”., Prokurim nga CHwB Albania i Shërbimeve të Konsulencës me numër reference 02-2023

Projekti zbatohet nga CHwB Albania me mbështetjen e Suedisë, përmes Agjencisë Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (SIDA) në kuadër të ““Heritage for People Phase II” – me Nr. ID e Kontributit: 14205 dhe Prince Claus Fund në kuadër të “Regional Hub for First Aid to Culture – B+CARE” me Nr. ID e Kontributit:  2020.14425.

Përshkrimi i detajuar i shërbimeve dhe i kushteve jepet në dokumentacionin e tenderit, si më poshtë vijon:

Termat e References Kartela CHwB

Kartela_KKTKM

1. Buxheti

2. Formati per projekte te ngjashme

3. Organizimi dhe Metodologjia

4. Ekipi

5. Forma ligjore e kompanise

Data e mbylljes së aplikimeve: 30.03.2023

Kontakt:

E-mail: gro.b1685944984whc@t1685944984nemer1685944984ucorp1685944984

Lajmet e fundit