Jepni mendimin tuaj për ish-burgun e Spaçit!

icon-elements-image

Më datë 2 Shkurt filloi faza e shqyrtimit publik të plan-veprimit të përpiluar nga pjesëmarrësit në krye të tre punëtorive të Dialogjeve për Spaçin. Shqyrtimi publik, i cili do të zgjasë deri më datë 20 Shkurt 2015, është një hap i rëndësishëm i procesit. Ai synon mbledhjen e reagimeve dhe komenteve nga publiku, gjegjësisht nga ish të përndjekurit politikë, por dhe nga brezat më të rinj, duke vazhduar kështu në linjën ideore të Dialogjeve për Spaçin.

Për të lehtësuar shprehjen dhe grumbullimin e feedback-ut të publikut, shqyrtimi publik parashikon 3 modalite:

Për informacion më të detajuar rreth plan-veprimit mund të gjeni këtu raportin e plotë.

Ju falenderojmë paraprakisht për kontributin tuaj në shprehjen e mendimeve tuaja nëpërmjet një prej modaliteteve të mësipërme, si dhe mos ngurroni të shpërndani këtë informacion tek miqtë, kolegët, familjarët tuaj që mund të kenë interes.

Përditësim: Pjesëmarrja në shqyrtimin publik u karakterizua nga një pjesëmarrje e lart e ish-të përndjekurve politikë (90 % e përgjigjeve). Rezultatet tregojnë një përputhje të mendimeve të shprehura gjatë shqyrtimit me punën e bërë në kuadër të Dialogjeve për Spaçin. 

Më poshtë disa prej gjetjeve më interesante.
Spaç public consultation infographic_albmb
Lajmet e fundit