Publikime

Plani Strategjik i CHwB-së 2013-2016
Ky dokument përcakton misionin, vizionin, objektivat strategjike dhe metodologjinë e punës së CHwB-s për periudhën 2013-2016. [Anglisht.] › Shkarkoni (pdf, 1.78 MB)