Publikime

Urat për të ardhmen (ENG)
Trashëgimia Kulturore pa Kufij kremton 20 vjetorin e zhvillimit dhe zgjerimit të saj. Kjo broshurë përmbledh aktivitetet dhe arritjet e organizatës sonë gjatë këtyre dy dekadave të para (1995-2015). › Shkarkoni (pdf, 3.06 MB)
Dialogjet për Spaçin – Raporti i punëtorisë III
Kjo është raporti i punëtorisë së tretë për projektin e CHwB-së, "Shkëmbejmë Përvojat, Formësojmë të Ardhmen: Dialogjet për Spaçin" (18 - 20 Dhjetor 2014). › Shkarkoni (pdf, 5.40 MB)
Dialogjet për Spaçin – Raporti i punëtorisë II
Kjo është raporti i punëtorisë së dytë për projektin e CHwB-së, "Shkëmbejmë Përvojat, Formësojmë të Ardhmen: Dialogjet për Spaçin" (30 Tetor - 1 Nëntor 2014). › Shkarkoni (pdf, 2.65 MB)
Seminaret Rajonale të Trashëgimisë 2012 – 2014
Ky publikim përfshin konspekte nga Seminaret Rajonale të Trashëgimisë 2012-2014 të mbajtur në Gjirokastër (Menaxhimi i trashëgimisë kulturore), Prizren (Histori të së shkuarës dhe kujtime të së ardhmes) dhe Jajce (Trashëgimia kulturore dhe aktivizmi) › Shkarkoni (pdf, 7.44 MB)