Publikime

Artizanët & Pazari
Gjirokastra ka qënë dhe mbetet një burim frymëzimi për udhëtarë, artistë e turistë të shumtë.

Këto broshura edukuese informojnë mbi këtë artizanet e pazarit dhe për pasionin e tyre për zejet tradicionale. › Shkarkoni (pdf, 550.84 KB)
Krijimi i një vendi për dialog: Rezultate nga fokus-grupet në ish burgun e Spaçit
Synimi i përgjithshëm i fokus grupeve dhe i analizës është dhënia e përgjigjes ndaj pyetjes: Si e përjetojnë njerëzit Spaçin në formën që është sot? Si duan ta shohin atë në të ardhmen? › Shkarkoni (pdf, 281.92 KB)
Mos U Nxeh Gjirokastra
› Shkarkoni (pdf, 7.27 MB)
Doracak nga Dialogët për Spacin
› Shkarkoni (pdf, 2.41 MB)