Lajmet

Organizata Trashëgimia Kulturore pa Kufij – Shqipëri (CHwB Albania), Instituti i Monumenteve të Kulturës, Drejtoritë Rajonale të Kulturës Kombëtare në Gjirokastër, Berat dhe Korçë, Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional Publik në...
28 profesionistë të rinj të muzeve dhe trashëgimisë nga Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovina, Bjellorusia, Egjipti, Gjeorgjia, Irani, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia dhe Turqia, po marrin pjesë në...
Nën magjepsjen e objekteve të trashëgimisë kulturore me vlera unike të Gjirokastrës, pasuri botërore e mbrojtur nga UNESCO, artizanë dhe profesionistë të muzeve nga Shqipëria dhe Greqia janë bashkuar në trajnimin...
Pas dy javësh me ligjërata, punë praktike dhe vizita studimore në trashëgiminë e pasur kulturore të Kosovës, ka mbyllur punimet Kampi i 32-të Rajonal i Restaurimit. Organizuar nga “Trashëgimia Kulturore pa...
Vendosja e skelave në hyrje të sokakut në Goricë ngjalli kërshërinë e banorëve të lagjes së qyteti-muze të Beratit. Aty, pas 30 edicionesh të Kampeve Rajonale të Restaurimit, 30...
Në kuadër të projektit “Bëje tënden”, financuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë dhe Qeveria Suedeze, në qytetin-muze të Beratit u organizua një punëtori mbi trashëgiminë kulturore....