Lajmet

Tematika e Kampit: Konservim i Objekteve Muzeale dhe Interpretim Pas një ndërprerjeje njëvjeçare për shkak të kontekstit global të pasigurisë, tani është zyrtare … Kampi Rajonal i Restaurimit po...
Tematika e Kampit: Konservim i Objekteve Muzeale dhe Interpretim Pas një ndërprerjeje njëvjeçare për shkak të kontekstit global të pasigurisë, tani është zyrtare … Kampi Rajonal i Restaurimit po...
Thirrje për vullnetar gjatë Kampit të Restaurimit Kampit të 48 -të Restaurues Rajonal i nevojitet  vullnetar . A jeni ish pjesëmarrës i Kampi Restaurimi? A jeni entuziastë me idenë...
Shpallja e Kampit Rajonal të Restaurimit për 2022. Tema e Kampit: Konservimi dhe interpretimi i ndërtesave. Të gjithë e keni pritur, ja ku është! Kampi i 49-të Rajonal i...
Shpallja e Kampit Rajonal të Restaurimit për 2022. Tema e Kampit: Konservimi dhe interpretimi i ndërtesave. Të gjithë e keni pritur, ja ku është! Kampi i 49-të Rajonal i...
Tema e Kampit: Konservimi dhe interpretimi i ndërtesave. Të gjithë e keni pritur, ja ku është! Kampi i 49-të Rajonal i Restaurimit (RRC) do të zhvillohet si në Krivi...