Lajmet

Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB) zhvilloi të Hënën datë 29 Shtator, në ambjentet e Ministrisë Kulturës, ceremoninë e marrjes së Çmimit të Bashkimit Evropian për Trashëgiminë Kulturore / Europa...
Të gjithë jeni të ftuar në ceremoninë për dhënien e Çmimit të Bashkimit Evropian për Trashëgiminë Kulturore / Çmimit Europa Nostra 2014! Mund të gjeni programin e ceremonisë këtu: Programi...
Kampi i 19-të Rajonal i Restaurimit në Gjirokastër, Shqipëri, po i shtyn pjesmarrësit të mendojnë në drejtime të reja e të shqyrtojnë restaurimin si drejtimin e mundshëm të punës...
Në këtë kamp të organizuar në bashkëpunim me Muzeun e Qytetit të Mitrovicës dhe Heritage Without Borders, marrin pjesë studentë dhe profesionistë të rinj nga Kosova, Shqipëria, Bullgaria, Greqia,...
“Brenda 10 viteve të fundit, në shumicën e vendeve në Evropë, ka pasur një ndërrim paradigme, qasjeje dhe praktikash të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, me qëllim një përdorim më...
Kampi i 18-të Rajonal i Restaurimit të CHwB-së po zhvillohet nga 12 deri më 26 Korrik në qytetin e bukur të Jajce, pranë liqeneve Pliva, Bosnjë dhe Hercegovinë.Rreth dyzetë...