Lajmet

Trego Historinë e Gjirokastrës po vjen në Berat, në datën 5 Shkurt ora 18:00 tek Galeria e Arteve. Kjo është një mundësi për shkëmbim kulturor midis dy qyteteve të...
Më datë 2 Shkurt filloi faza e shqyrtimit publik të plan-veprimit të përpiluar nga pjesëmarrësit në krye të tre punëtorive të Dialogjeve për Spaçin. Shqyrtimi publik, i cili do...
Pas Mirditës dhe Shkodrës, projekti i Dialogjeve për Spaçin shpuri grupin e punës në rajonin e Gjirokastrës, për punëtorinë e tretë dhe të fundit të këtij procesi. Fokusi i...
Gjithsej 32 fëmijë të klasës së IV dhe 2 mësuese nga shkolla Urani Rumbo në Gjirokastër morën pjesë në atelienë e trashëgimisë së datës 11 Dhjetor në Gjirokastër. Atelieja...
Historia e banesës Gurgai, aktualisht në fokus të punës së CHwB-së, është historia e shumë banesave karakteristike të Gjirokastrës. Pozicionuar pranë pazarit të zonës historike, pronat e familjes përfshinin...
Pas punëtorisë së parë në rrethin e Mirditës, Shkodra ishte vendi pritës i takimit të dytë (30 tetor – 1 nëntor) në kuadër të Dialogjeve për Spaçit.  Së pari,...