Na mbështesni

Ne kemi nevojë për mbështetjen tuaj! Burimet financiare dhe ndihma e ekspertëve janë të domosdoshme për të siguruar ndihmën dhe asistencën e menjëhershme për të mbrojtur trashëgiminë kulturore nga shkatërrimi. Ka shume mënyra se si ju mund të kontribuoni në punën tonë.

 1. Duke dhuruar si individ privat në llogarinë bankare të CHwB – Shqipëri
  Banka: Raiffeisen Bank of AlbaniA
  Emri i llogarisë: Cultural Heritage without Borders
  Numri i llogarisë.: 231 857
  SWIFT: SGSBALTX
  EUR: AL08 2021 1123 0000 0000 0123 1857
  LEK: AL58 2021 1123 0000 0000 0023 1857
  USD: AL55 2021 1123 0000 0000 0223 1857
 2. Duke e bërë kompaninë tuaj sponsorin zyrtar të punës sonë nëpërmjet një dhurimi prej 5.000 Euro (minimali)
 3. Duke dhuruar para, fonde apo të tjera të mira materiale

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutem kontaktoni Aneida Bajraktarin, përgjegjëse për administrimin dhe financat,  në adresën e email-it gro.b1594407520whc@i1594407520ratka1594407520rjab.1594407520adien1594407520a1594407520