Historia

E themeluar në Bosnjë dhe Hercegovinë në 1995 dhe më pas e shtrirë në Kosovë në 2001, Trashëgimia Kulturore pa Kufij krijoi kontaktet e para me partnerët Shqiptarë në Dhjetor 2006 në takimin e dytë të rrjetit Trashëgimia e Evropës Juglindore (TEJ), në Gjirokastër, që u organizua në bashkëpunim me lëvizjen Mjaft. Ky aktivitet vijoi me Kampin e Parë të Restaurimit, i cili u mbajt në Shtator 2007 në bashkëpunim me OJQ-në Shqiptare Organizata për Ruajtjen dhe Zhvillimin e Gjirokastrës dhe Shoqatën Suedeze për Ruajtjen e Ndërtesave.

Duke ndjekur suksesin e të parit Kampit Rajonal të Restaurimit, autoritetet Shqiptare, përgjegjëse për mbrojtjen e monumenteve, i kërkuan CHwB-së të shtrijë influencën e saj dhe të zgjerojë bazën e aktivitetit. Kjo kërkesë u pasua nga një aplikim për fonde te SIDA, që u miratua për periudhën 2008 – 2011, një marrëveshje për bashkëpunim kjo që parashikoi për herë të parë një vëmendjë të veçantë mbi Shqipërinë.

Pas parashtrimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit si me autoritetet kombëtare dhe me ato vendore, CHwB çeli zyrën e saj të parë në Shqipëri në vitin 2009. Ndërkohë që pjesa më e madhe e aktiviteteve vazhdonin në Gjirokastër, zyra qëndrore për Shqipërinë u vendos në Tiranë, në mënyrë që të mund të lehtësonte takimet me qeverinë, palët e interesuara dhe donatorët. Megjithatë, stafi i CHwB-së në Gjirokastër filloi veprimtarinë që në ditën e parë, falë hapësirës për zyrën që ofroi partneri ynë lokal GCDO. Përmes zyrës në Gjirokastër, CHwB -Shqipëri mundi të kryente disa prej punëve më të rëndësishme, si trajnimet dhe projektet e restaurimit përfshirë këtu dy monumentet Babameto kategori e parë dhe e dytë, të cilat sot janë restauruar dhe rijetëzuar tërësisht. Me zgjerimin e ChwB-së, zyra e Gjirokastrës lëvizi në një hapësirë të vetën pas disa vitësh.

Në vitet e fundit, zyra CHwB – Shqipëri ka zgjeruar punën e saj dhe jashtë Gjirokastrës, me një ndërhyrje emergjente konservuese në kishën e Shën Nikollës në Voskopojë në 2013-n dhe restaurimin e hamamit në Krujë. CHwB-ja ripërtëriti me sukses marrëveshjen e financimit me SIDA-n deri në vitin 2020.