Ku punojmë

CHwB Suedi
CHwB u themelua ne 1995 si një organizatë Suedeze e pavarur joqeveritare. Zyra qëndrore ndodhet në Stokolm.
CHwB Kosovë
Që prej vitit 2001 CHwB ka hapur zyrën lokale në Prishtinë, ku organizata e përbërë nga arkitektë vendas, inxhinjerë, urbanistë dhe ekonomistë menaxhon projektet.
CHwB Bosnjë dhe Hercegovinë
Zyra e parë e CHwB u hap në Sarajevë në vitin 1995. Sot, stafi i kësaj zyre punon me një larmi projektesh restaurimi dhe aktivitete të lidhura me muzete.
CHwB Shqipëri
Zyra CHwB-Shqipëri u hap në vitin 2009 dhe ka qënë aktive në restaurim, përfshirjen e komunitetit dhe trajnimin në fushën e konservimit, duke përfshirë dhe krijimin e Kampeve Rajonale të Restaurimit.
Regional Programs
Kampet Rajonale të Restaurimit
Kampet i angazhojnë pjesëmarrësit në leksione përfshirëse dhe eksperience praktike në fushën e interpretimit, restaurimit dhe konservimit, duke përdorur materiale dhe teknika tradicionale.
Rrjeti i Muzeve të Ballkanit
Themeluar në vitin 2006, Rrjeti i Muzeve të Ballkanit ekziston për të nxjerrë në pah, ruajtur dhe ndarë së bashku trashëgiminë e përbashkët dhe komplekse të Ballkanit perëndimor.