Ekipi Ynë

Lejla Hadžić

Drejtore Ekzekutive
gro.b1594404454whc@c1594404454izdah1594404454.alje1594404454l1594404454
Lejla është arkitekte e specializuar në konservim arkitektonik dhe menaxhim të trashëgimisë ndërtimore.
Të merrem me çështjet e ndërlikuara të trashëgimisë kulturore është një zgjedhje jete. Nevoja për përkujdesje, ndershmëria dhe pasioni për trashëgiminë tonë është për mua burim i përditshëm frymëzimi. Besoj që njerëzit dhe monumentet kurrë nuk duhet të vihen në shënjestër.

Elena Mamani

Zëvendës Drejtore | Menaxhere programesh
gro.b1594404454whc@i1594404454namam1594404454.anel1594404454e1594404454
Elena është arkitekte që përballet me çështjet e trashëgimisë kulturore që prej 2009. Ka qenë shumë e përfshirë në aktivitete të ndryshme që CHwB ka ndërmarrë në Shqipëri, duke punuar me konservimin dhe me trajnimet rajonale.
Besoj që i ndryshoj gjërat për mirë, duke u frymëzuar nga trashëgimia jonë. Nuk ka gjëra të pamundura – të përpiqesh, të përpiqesh dhe vetëm të përpiqesh është rruga e vetme.

Aneida Bajraktari

Përgjegjëse për Administrimin dhe Financat
gro.b1594404454whc@i1594404454ratka1594404454rjab.1594404454adien1594404454a1594404454
Aneida është diplomuar për financë dhe drejtësi.
Besoj që trashëgimia kulturore u jep njerëzve ndjenjën e bashkësisë, ndjenjën e përkatësisë dhe u kujton që janë në shtëpi. Të investosh kapitalin tonë kulturor në trashëgiminë tone kulturore, është vertëtë një gjë e paçmueshme, dhe më frymëzon sfida e konvertimit të ndërgjegjësimit pasiv në strategji aktive. Kur ka vullnet, ka dhe zgjidhje

Mirian Bllaci

Menaxher Programesh
gro.b1594404454whc@i1594404454callb1594404454.nair1594404454im1594404454
Miriani është planifikues urban dhe menaxher. Përvojat në rajon dhe më gjerë kanë bërë që ai  t’i përkushtohet konceptimit dhe vënies në jetë të aktiviteteve që synojnë të afrojnë njerëzit me trashëgiminë.

Jonathan Eaton

Oficer Programesh
gro.b1594404454whc@n1594404454otae.1594404454nahta1594404454noj1594404454
Jonathani vë në zbatim edukimin e tij në fushën e historisë dhe antropologjisë përmes punës që kryen me CHwB-në duke u fokusuar në interpretimin dhe aspektet përfshirëse të trashëgimisë kulturore – duke krijuar lidhje mes njerëzve, vëndeve, historive dhe memorjeve, dhe duke inkurajuar njerëzit të përkrahin trashëgiminë si një pjesë esenciale dhe aktive e jetës së tyre, sepse trashëgimia jonë është ajo që ne jemi.

 

Arianna Briganti

Menaxhere Programesh
gro.b1594404454whc@i1594404454tnagi1594404454rb.an1594404454naira1594404454
Arianna është një ekonomiste zhvillimi e specializuar në rritjen dhe menaxhimin e ekonomive në zhvillim. Ajo është kryesisht e fokusuar ne zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe social; zhvillimin ndërkombëtar nga niveli lokal në atë global; strategjitë për zvogëlimin e varfërisë; pabarazitë horizontale. Pozicioni i saj në CHwB mbështetet nga Bashkëpunimi Gjerman për Zhvillim – Qendra për Migrim Ndërkombëtar dhe Zhvillim.

Anisa Lloja

Staf Programesh
gro.b1594404454whc@a1594404454joll.1594404454asina1594404454
Anisa ka përfunduar studimet për arkitekturë, duke ndjekur një pasion që i ka lindur që në fëmijëri.  Pjesëmarrja në Kampet Rajonale të Restaurimit të CHWB-së e bëri të kujtonte atë që e nisi këtë pasion e që atëherë nuk është ndarë nga trashëgimia kultuore. Ajo është veçanërisht e interesuar në ripërdorimin e objekteve historike dhe në zhvillimin e vazhdueshëm që kjo fushë pëson.

Nedi Petri

Staf Programesh
moc.l1594404454iamg@1594404454irtep1594404454iden1594404454
Nedi është arkitekt që punon në fushën e trashëgimisë kulturore. Kryesisht është i përfshirë në restaurimin/konservimin arkitektonik dhe përfshirjen e komunitetit.
Unë mendoj që i kam të gjitha arsyet të besoj që ne mund të mësojmë kaq shumë nga e kaluara për  të ndërtuar një të ardhme më të mirë…sikur të kemi pak durim…dhe të përpiqemi të dëgjojmë vërtet, sikur për një moment, atë cfarë “të tjerët” (nga e shkuara ose e tashmja) kanë për të thënë…

Anisa Mano

Staf Programesh
gro.b1594404454whc@o1594404454nam.a1594404454sina1594404454
Anisa ka përfunduar studimet për shkenca politike dhe është duke marrë diplomen Master në Zhvillim Social Urban.
Unë besoj se si çdo problem që ka një zgjidhje edhe Ruajtja e Trashëgimisë Kulturore e ka një të tillë. E rëndësishme është të bësh zgjedhjen e drejtë dhe më të mirë  dhe nuk ka rrugë më të mirë nëse kjo zgjidhje vjen nga bashkërendimi i ideve dhe punës në komunitet.

Stavri Burda

Staf Programesh

Stavri është një arkitekt i ri që punon me restaurimin e hamamit të Krujës.
Nuk e di pse, por unë e dua atë që bëj, dhe frymëzohem nga natyra me gjithë detajet e saj. Jam i ndërgjegjshëm që përmes punës time nuk mund të ndryshoj botën, por mund të jap një ndihmë të vogël për ta ndryshuar.

 

Enkeleda Roze

Administrim
gro.b1594404454whc@e1594404454zor.a1594404454delek1594404454ne1594404454
Enkeleda ka kryer studimet për letërsi dhe 10 vitet e fundit ka punuar në fushën e trashëgimisë kulturore. Arkitektura e Gjirokastrës dhe ndikimi i saj në zhvillimin e turizmit përbëjnë pikat më me interes në punën e saj.
Mendoj se nuk duhet harruar bukuria e vlerave që kemi trashëguar nga e kaluara, por duhet mbrojtur në mënyrë që t’ia kalojmë brezave të ardhshëm.

Ana Pekmezi

Koordinatore
Ana është një arkitekte e re, profesion që e ëndërronte që në fëmijëri. Që përpara diplomimit, interesi i saj kryesor është trashëgimia kulturore dhe kujtesa kolektive.
Kurioziteti dhe dëshira e përhershme për të mësuar, e kanë nxitur të eksperimentojë edhe me dizenjimin grafik dhe fotografinë.

Hajredin (Dini) Baushi

Përgjegjës për logjistikën

Dini është shofer profesionist, i liçensuar që në vitin 1981, dhe mbulon të gjitha kategoritë e mjeteve përveç motorçikletave. Ai është shoferi më i aftë dhe ka një sens të lartë humori. I qetë dhe i respektueshëm, ai është oazi ynë i paqes gjatë kthimit nga udhëtimet ose mbikqyrja e monumenteve. Nuk ka rrugë që Dini s’do të bënte për trashëgiminë kulturore.