Publikime

‘Xhubleta’ libërtha për fëmijë (6-11 vjeç)
Ky është artikulli i katërt i koleksionit për fëmijë "E Ka Kush E Ka", i cili flet për Kostumin Kombëtar të Xhubletës, tipik ky për Shqipërinë e Veriut. [Ky PDF përmban vetëm disa faqe mostër.] › Shkarkoni (pdf, 2.33 MB)
‘Hamami’ libërtha për fëmijë (6-11 vjeç)
Ky është artikulli i dytë i koleksionit për fëmijë "E Ka Kush E Ka", i cili flet për hamamin e Gjirokastrës. [Ky PDF përmban vetëm disa faqe mostër.] › Shkarkoni (pdf, 9.29 MB)
‘Hamami’ libërtha për fëmijë (3-6 vjeç)
Ky është artikulli i parë i koleksionit për fëmijë "E Ka Kush E Ka", i cili flet për hamamin e Gjirokastrës. [Ky PDF përmban vetëm disa faqe mostër.] › Shkarkoni (pdf, 3.42 MB)
Plani Strategjik i CHwB-së 2013-2016
Ky dokument përcakton misionin, vizionin, objektivat strategjike dhe metodologjinë e punës së CHwB-s për periudhën 2013-2016. [Anglisht.] › Shkarkoni (pdf, 1.78 MB)