Publikime

Krijimi i një vendi për dialog: Rezultate nga fokus-grupet në ish burgun e Spaçit
Synimi i përgjithshëm i fokus grupeve dhe i analizës është dhënia e përgjigjes ndaj pyetjes: Si e përjetojnë njerëzit Spaçin në formën që është sot? Si duan ta shohin atë në të ardhmen? › Shkarkoni (pdf, 281.92 KB)
Mos U Nxeh Gjirokastra
› Shkarkoni (pdf, 7.27 MB)
Doracak nga Dialogët për Spacin
› Shkarkoni (pdf, 2.41 MB)
“Artizanët e Krujës”
“Artizanët e Krujës” është një projekt i zbatuar nga Trashëgimia Kulturore pa Kufij – Shqipëri (CHwB Albania) dhe i financuar nga Fondi Shqiptaro-Amerikan i Zhvillimit (AADF) që synon rijetëzimin e sektorit të artizanatit në Pazarin e Krujës. › Shkarkoni (pdf, 4.72 MB)