Koleksioni për fëmijë “E Ka Kush E Ka”

EKaKushEKa_header_shqip_800x200

 

Koleksioni “ E Ka Kush e Ka” synon që nëpërmjet një seri libërthash dhe lojërash të përfshijë fëmijë dhe të rritur në zbulimin dhe rizbulimin e trashëgimisë kulturore si një urë lidhëse me botën që na rrethon. Trashëgimia kulturore nuk është thjesht një njohuri që duhet mësuar, por edhe një mbështetje edukative dhe argëtuese në shërbim të njohjes dhe zbulimit të së resë, të tjetrit, të shoqërisë sonë. Është një instrument që ndihmon vetë-reflektimin, aftësitë, zhdërvjellsinë, … një rrugë drejt qytetarisë dhe respektit të ndërsjellë, ku kërkimi i kuptimit është parësor.

Koleksioni ndihmon dhe në zhvillimin e Atelieve të Trashëgimisë. Këto aktivitete kanë për kryefjalë fëmijët dhe kombinojnë vizita në vendet e trashëgimisë me sesione pune praktike në klasë. Në 2014, CHwB – Shqipëri organizoi 6 Atelie në qytete të ndryshme të Shqipërisë, ku morën pjesë mbi 170 fëmijë dhe 30 mësues apo prindër.

Gjatë vitit 2015, 15 Atelie u mbajtën në 8 qytete të Shqipërisë dhe Kosovës. 267 fëmijë u bënë pjesë e tyre, së toku me 36 prindër ose mësues.

Sot, koleksioni përbëhet nga numrat e mëposhtëm:

series_web_story1

Mund të shkarkoni ekstrate nga katër libërthat e koleksionit duke klikuar mbi lidhjet e mëposhtme:

hamami_3yo_shqip_ web_sample

hamami_6-11yo_shqip_web_sample

xhubleta_shqip_web_sample

fustanella_shqip_web_sample

Duke ndërtuar modelin prej letre: