Urat për të ardhmen – Prezantimet e Projekteve (ENG)

Urat për të ardhmen – Prezantimet e Projekteve (ENG)
24 projekte janë paraqitur në aneksin e këtij publikimi. Hidhini një sy shembujve të punës së CHwB-së në vende të ndryshme të botës. › Shkarkoni (jpg, 43.13 KB)
Publikimet e fundit