Libërthi i Rrjetit Europian të Vendeve të Ndërgjegjes

Libërthi i Rrjetit Europian të Vendeve të Ndërgjegjes
CHwB Albania është mes 26 anëtarëve të Rrjetit Europian të Vendeve të Ndërgjegjes, që punon për promovimin e tolerancës mes ksenofobisë e diskriminimit në rritje në Europë. Ky libërth përshkruan punën e këtyre anëtarëve. › Shkarkoni (pdf, 1.64 MB)
Publikimet e fundit