Krijimi i një vendi për dialog: Rezultate nga fokus-grupet në ish burgun e Spaçit

Krijimi i një vendi për dialog: Rezultate nga fokus-grupet në ish burgun e Spaçit
Synimi i përgjithshëm i fokus grupeve dhe i analizës është dhënia e përgjigjes ndaj pyetjes: Si e përjetojnë njerëzit Spaçin në formën që është sot? Si duan ta shohin atë në të ardhmen? › Shkarkoni (pdf, 281.92 KB)
Publikimet e fundit