Kulturarv utan Gränser (KuG) är en oberoende svensk organisation som arbetar för att rädda och vårda materiellt och immateriellt kulturarv som hotas av krig, naturkatastrofer, vanskötsel, fattigdom eller politiska och sociala konflikter.

BengtOHJohansson1svvitt
Bengt O.H. Johansson Arkitekturhistorikern, professor emeritus, Bengt O.H. Johansson, Stockholm, har lämnat oss i...› Läs mer
Group Chaouan
Tahoun är ett samarbete mellan CHwB, Sverige, Albanien och Kosovo, den libanesiska NGOn APJM...› Läs mer
Beya2
Om du hör ordet “Palestine”, vilka bilder ser du framför dig? Kanske får det...› Läs mer
ZM-Photo_PerKåks
Vi står redo att hjälpa till med våra entusiastiska experter. Men när vår verksamhet...› Läs mer